☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 08.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 64/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z z Ogródka Jordanowskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. c, lit. f  uchwały Nr XL/ 288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej z opłat za korzystanie z Ogródka Jordanowskiego przy ul. Różańskiej 2 w Ostrowi Mazowieckiej na zorganizowanie w dniu 01.06.2021 r. obchodów "Dnia Dziecka".

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.06.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-05-26)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-05-26 15:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-05-26 15:21:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1561328