Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Ostrów Mazowiecka, 2021-05-27

Znak sprawy: SP3  21.1.2021

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Remont korytarza na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i składanie ofert odbywa się przy użyciu MiniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl,

Bezpośredni link do postępowania na MiniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55e87df6-bdbc-49b8-9362-47aefc1b716b

Numer ogłoszenia BZP:

2021/BZP 00066455/01

Identyfikator postępowania na MiniPortal:

55e87df6-bdbc-49b8-9362-47aefc1b716b

Na MiniPortalu będą zamieszczane wszystkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wytworzył:
Elżbieta Stefania Mariańska
(2021-05-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-05-27 13:44:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-05-27 13:45:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki