☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego nr SIP.AB.6740.6.10.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku ws. wydana decyzji nr 8/2021 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - polegającej na Budowie drogi gmi

Ostrów Mazowiecka, dnia 2021-08-16

STAROSTA OSTROWSKI

ul. 3 Maja 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

SIP.AB.6740.6.10.2021

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. l, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 tj.) w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 471) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego nr WA.077.2.1.2021 z dnia 08 lipca 2021 roku, zawiadamiam, iż w dniu 2021-08-16 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2021-05- 19, została wydana decyzja nr 8/2021 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na Budowie drogi gminnej w ramach realizacji zadania: budowa ulicy Srebrnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr ew. 2892/6, 2893/6, 2898/1, 2899/1, 2900/1, 2901/3, 2902/3, 2903/1 w obrębie ewidencyjnym Ostrów Mazowiecka, jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka.

  1. Wykaz działek pod realizację drogi (obręb Ostrów Mazowiecka):

1.1. Działki istniejących pasów drogowych: 2892/6, 2893/6

1.2 Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

Pow. działki w [ha]

Działki po podziale pozostające włas­nością dotychcza­sowych właścicieli

Działki przechodzące z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow. działki w [ha] przechodząca na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

2898

0,9465

2898/2

2898/1

0,0387

2.

2899

0,5340

2899/2

2899/1

0,0175

3.

2900

0,5891

2900/2

2900/1

0,0011

4.

2901/2

0,4351

2901/4

2901/3

0,0119

5.

2902/2

0,1231

2902/4

2902/3

0,0012

6.

2903

0,6357

2903/2

2903/1

0,0580

 

*działki oznaczone w tabeli wytłuszczonym drukiem przewidziane są pod inwestycję drogową

 

1.3 Działka z której korzystanie będzie ograniczone w związku z budową skrzyżowania: 2905/1

Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej w Biurze Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY

Grzegorz Puścian

Kierownik Biura

Architektury i Budownictwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Wiercioch Grzegorz
(2021-08-24 15:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiercioch Grzegorz
(2021-08-24 15:56:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218