☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 08.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 124/2021

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA


z dnia 11 października 2021 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Ostrowi Mazowieckiej


    Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 249) zarządza się, co następuje:

§ 1.

    Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 

§ 2.


    Traci moc Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Ostrowi Mazowieckiej.


§ 3.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-10-19 15:18:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-10-19 15:19:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1561328