Zgłaszanie naruszeń – sygnaliści

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17) w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka została wdrożona Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

W celu obsługi zgłoszeń został powołany Koordynator ds. bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia o nieprawidłowościach.

Szczegółowe zadania realizowane przez Koordynatora, a także sposoby zgłaszania naruszeń (kanały zgłoszeń) zostały opisane w Procedurze zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Załączniki:

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (plik pdf 355 kB)

Karta Informacyjna (plik pdf  192 kB)

Karta zgłoszenia (plik pdf 174 kB)

Klauzula informacyjna (RODO) (plik pdf 182 kB)

 

Wytworzył:
(2021-12-17)
Udostępnił:
Duda Michał
(2021-12-17 15:24:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2021-12-17 15:44:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki