ZARZĄDZENIE NR 22/2022

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 stycznia 2022 r.


w sprawie odstąpienia w całości od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz rozdziału VI pkt 10 Załącznika do Zarządzenia Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  z dnia 5 stycznia 2022 roku, sprostowanego Zarządzeniem Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 w ramach programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności zarządzam, co następuje:


§ 1.


     Odstępuję w całości od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług  opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 w ramach programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności.


§ 2.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-31 16:00:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-31 16:00:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki