ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych biletów wstępu na lodowisko, które wydane zostaną jako nagrody dla osób biorących

   

Zarządzenie Nr 28/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych biletów wstępu na lodowisko, które wydane zostaną jako nagrody dla osób biorących udział w konkursach podczas organizowanych Walentynek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się 50 szt. bezpłatnych biletów wstępu na lodowisko, które wydane zostaną jako nagrody dla osób biorących udział w konkursach podczas organizowanych Walentynek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 14.02.2022 r. Bilety obejmują również wypożyczenie łyżew. Termin wykorzystania biletów od dnia 14.02.2022 r. do 31.03.2023 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-02-08)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-02-15 10:25:52)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki