Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie określenia opłat na pływalni w Dniu Kobiet w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zarządzenie Nr 36/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie określenia opłat na pływalni w Dniu Kobiet w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się bilet wstępu na basen w dniu 8 marca 2022 r. godzinach od 6.00 do 21.30, którego cena wynosi 5 zł brutto/godzinę. Powyżej godziny naliczanie minutowe 0,10 zł brutto /minutę. Bilet dotyczy Pań, które w dniu 8 marca 2022 r. będą korzystały z pływalni. Bilet nie dotyczy grup zorganizowanych.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w dniu 8 marca 2022 r.

 

Burmistrz Miasta


/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-03-02)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-03-18 09:28:00)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki