ZARZĄDZENIE NR 75/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 75/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA-BASKET przy Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce na zorganizowanie w dniach od 25.05.2022 r. do 29.05.2022 r. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce U13K.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25.05.2022 r. do 29.05.2022 r.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-05-25)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-05-30 09:35:42)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki