ZARZĄDZENIE NR 83/2022

ZARZĄDZENIE NR 83/2022

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 15.11.2017 r. poz. 10295) w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1.

     Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej firmę Gold Agency Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Pestalozziego 4/40, 85-095 Bydgoszcz NIP 5542956269 na zorganizowanie w dniu 12.06.2022 r. na terenie Ogródka Jordanowskiego imprezy rekreacyjnej dla dzieci pn. „Kolorowy Festiwal Baniek Mydlanych”.

§ 2.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą dnia 12.06.2022 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta
/-/Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-06-23 10:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-06-23 10:31:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki