ZARZĄDZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 94/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116 i poz. 1383) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Batorego 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka, przeprowadzony w dniu 5 lipca 2022 r. na podstawie zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 maja 2022 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-07-07)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-07-07 09:00:14)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki