☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegają

Zarządzenie Nr 100/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Martyny Swaczyny zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 1;

2) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Magdaleny Anny Podbielkowska zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 2;

3) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Anny Kołaczkowskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 3.

4) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Justyna Szydlik zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 4.

5) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Magdaleny Matusiak zatrudnionej w w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 5.

6) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Anny Nowak zatrudnionej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 6.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-07-14)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-07-14 09:39:37)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230