ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołan

Zarządzenie Nr 118/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116 i poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 100/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dokonuje się zmian w załącznikach nr 1-6 w następujący sposób:

1) pkt 2 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

„2) Marzena Zera - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”;

2) pkt 2 załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Marzena Zera - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”;

3) pkt 2 załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:

„2) Marzena Zera - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”;

4) pkt 2 załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie:

„2) Marzena Zera - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”;

5) pkt 2 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie:

„2) Marzena Zera - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”;

6) pkt 2 załącznika nr 6 otrzymuje brzmienie:

„2) Marzena Zera - członek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,”.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta


/-/Jerzy Bauer

 

 

 

   

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-08-17)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-08-18 08:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki