Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2022 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 133/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Panią Martę Oniszk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szama Smaków Street Food na zorganizowanie w dniach od 17.09.2022 r. do 18.09.2022 r. imprezy rekreacyjnej – zjazd mobilnych punktów gastronomicznych pod nazwą Zlot Food Truck# Ostrów Mazowiecka.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 17.09.2022 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-09-13 08:52:48)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki