ZARZĄDZENIE NR 131/2022

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 12 września 2022 r.


w sprawie odwołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej


     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599) zarządzam, co następuje:

§ 1. 


    Z dniem 12 września 2022r. odwołuję Pana Pawła Kowalczyka z funkcji pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej.

§ 2. 


    Traci moc Zarządzenie nr 96/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej.

§ 3. 


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-09-15 13:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-09-15 13:52:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki