☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 151/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 151/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. c uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Ostrowi Mazowieckiej na zorganizowanie Wystawy Gołębi Pocztowych objętej Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2022 r. na hali sportowej przy ul. K. Warchalskiego 3.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-11-03)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-11-08 13:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593230