ZARZĄDZENIE NR 39/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 39/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Zwalnia się Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) z opłat za udostępnienie części parkingu przed pływalnią główną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na zorganizowanie w specjalnie zaprojektowanych naczepach ekspozycyjnych mobilnego widowiska edukacyjnego pod nazwą „Iskry Niepodległej”.

2. Ustala się okres zwolnienia z opłat od dnia 08.05.2023 r. do 10.05.2023 r.

§ 2. 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-04-26)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-05-12 12:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-05-26 13:30:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki