ZARZĄDZENIE NR 104/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 sierpnia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Zarządzenie Nr 104/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nadanego Zarządzeniem Nr 122/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2022 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2023 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer

 

 

Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-23)
Udostępnił:
Brzostek Monika
(2023-09-22 14:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Monika
(2023-09-22 15:04:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki