Terminarz posiedzeń Komisji stałych

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
przed LIII sesją. 

Komisje stałe Rady Miasta

Termin i godzina

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska

23 listopada 2023 r. – (czwartek )  godz. 13.00

Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Gruntami

23 listopada 2023 r. – (czwartek)  godz. 15.00

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

27 listopada 2023 r. – (poniedziałek)  godz. 14.30

Komisja Gospodarki Finansowej
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

28 listopada 2023 r. – (wtorek)  godz. 14.30

Porządek obrad Komisji: 

 1. Otwarcie posiedzenie
  i ustalenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie materiałów
  na LIII sesję Rady Miasta.
 3. Wypracowanie stanowiska
  w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
  z Radnym Miasta.(dokumentacja
  w informatorze)
 4. Analiza projektu zmiany
  Statutu Miasta.
 5. Sprawy różne

 

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
w sprawie analizy budżetu miasta na 2024 r.

Komisje stałe Rady Miasta

Termin i godzina

Komisja Rewizyjna

28 listopada 2023 r. – (wtorek)  godz. 13.00

Komisja Gospodarki Finansowej
i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

6 grudnia 2023 r. – (środa) godz. 14.30

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie porządku obrad
  oraz przyjęcie protokołów
  z poprzednich posiedzeń
  Komisji.
 2. Projekt budżetu miasta
  na 2024 r.- analiza i wypracowanie wniosków.
 3. Sprawy różne

Kierownik Biura Rady

/-/ Izabela Rejniak

Wytworzył:
Izabela Rejniak
(2023-11-21)
Udostępnił:
Rejniak Izabela
(2023-11-22 10:22:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-11-22 11:31:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki