☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. kontroli wewnętrznej

 1. Planowanie i organizowanie kontroli.
 2. Przeprowadzanie postępowań kontrolnych:
  1. prawidłowości funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na badaniu i ocenie ich działalności dokonywanej z punktu widzenia kryteriów sprawności organizacyjnej, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej działalności oraz zapobiegania ich powstawaniu,
  2. podmiotów dotowanych z budżetu Miasta w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych,
  3. podmiotów niebędących jednostkami organizacyjnymi Miasta Ostrów Mazowiecka, do których Burmistrz Miasta posiada uprawnienia kontroli i nadzoru.
 3. Przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych.
 4. Zapewnienie wykonywania zaleceń pokontrolnych, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli sprawdzających.
 5. Współdziałanie z kierownikami miejskich jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu, w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli.
 6. Opracowywanie na podstawie wyników kontroli - analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki.
 7. Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników.
 8. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz prowadzenie zbiorczych dokumentów- protokołów kontroli przeprowadzanych przez te organy.
 9. Nadzorowanie prawidłowości i terminowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.
 10. Organizacja systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i koordynacja kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 11. Koordynacja działań związanych z samooceną Urzędu.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych składanych do Burmistrza.
Wytworzył:
(2012-01-01)
Udostępnił:
Modzelewska Ania
(2003-07-08 14:02:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-18 08:19:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1582340