Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym

 

 

Wymagane dokumenty :

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta / wniosek pdf lub doc / . 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

( ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ) 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111

tel. 29 679 54 34

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 23 z późniejszymi zmianami),
  • ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2005-11-29 12:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2021-12-07 11:50:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki