☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym

 

 

Wymagane dokumenty :

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta / wniosek pdf lub doc / . 

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

( ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ) 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta – pok. 1

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111

tel. 29 679 54 34

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 23 z późniejszymi zmianami),
  • ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2005-11-29 12:07:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2021-12-07 11:50:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1581981