Wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z planem miejscowym

 

Wymagane dokumenty :

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta / wniosek / . 

2. Kopia mapy zasadniczej z naniesieniem lokalizacji inwestycji.

3. Charakterystyka inwestycji.

 

Opłaty :

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł (Ustawa z 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2012 poz. 1282).

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Kancelaria Urzędu Miasta – pok. 1

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

- do 14 dni .

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111,

tel. 29 679 54 34.

 Tryb odwoławczy :

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

  • art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 23 z późniejszymi zmianami),
  • ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2005-11-29 12:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:24:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki