☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXXIII/216/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Uchwała Nr XXXIII/217/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (Gajowa)

 

Uchwała Nr XXXIII/218/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (Jana Najmoły)

 

Uchwała Nr XXXIII/219/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (Ptasia)

 

Uchwała Nr XXXIII/220/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie podziału miasta Ostrów Mazowiecka na obwody głosowania.

 

Uchwała Nr XXXIII/221/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Uchwała Nr XXXIII/222/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za I półrocze.

 

Uchwała Nr XXXIII/223/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej za
I półrocze.

 

Uchwała Nr XXXIII/224/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą  Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 roku.

 

Uchwała Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco”.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2006-06-30 14:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2021-05-11 12:30:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1567615