☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr XXXIII/226/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 roku 

 

Uchwała Nr XXXIII/227/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej

 

Uchwała Nr XXXIII/228/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów Mazowiecka

 

Uchwała Nr XXXIII/229/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Ostrów Mazowiecka darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Uchwała Nr XXXIII/230/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Ostrów Mazowiecka darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Uchwała Nr XXXIII/231/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/120/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2004 roku (z późn. zm.) dotyczącej organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej

 

Uchwała Nr XXXIII/232/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/119/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2004r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Uchwała Nr XXXIII/233/2006 z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco”

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2006-10-04 09:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pszczółkowski Radosław
(2006-10-04 09:28:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1567615