Rejestry inne

Rejestr Zamówień Publicznych.

rejestr prowadzi Stanowisko ds. Zamówień, Zamówień Publicznych

Ewidencja osób wobec których prowadzone są czynności zmierzające do zastosowania wobec nich obowiązku leczenia odwykowego.

rejestr prowadzi Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rejestr wniosków i wydanych zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie osób.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Ewidencja działalności gospodarczej.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (pobierz)

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Elektroniczna ewidencja wydanych decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Elektroniczna ewidencja wydanych decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Lista osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkań.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr zezwoleń na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.

rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska

Ewidencja podatkowa.

rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu

Pomoc publiczna:

           - w 2022 r. (pobierz)
          
             rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu

Ulgi w spłacie zobowiązań:

           - w 2022 r.(pobierz)
          

             rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu

Zbiór danych osobowych kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

rejestr Prowadzi Straż Miejska

Rejestr aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.

rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

Rejestr aktów prawa miejscowego.

rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.

rejestr prowadzi Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

rejestr prowadzi Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Rejestr wyborców.

Rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

Akty mianowania nauczycieli miejskich jednostek oświatowych.

rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Od 01.01.2018 r. rejestr prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.157: zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 1428) - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (pobierz)

rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Rejestr skarg i wniosków.

rejestr prowadzi Wydział Spraw Organizacyjnych

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Ostrów Mazowiecka (pobierz)

rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Rejestr  umów

Rejestr umów
Kategoria  Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 R R R

Miasto Ostrów Mazowiecka

Plik do pobrania Plik do pobrania  Plik do pobrania      

Wydatki Niewygasające Miasto Ostrów Mazowiecka

  Plik do pobrania  Plik do pobrania      

Budowa Ciągów Pieszo – Rowerowych

  Plik do pobrania        

Termomodernizacja budynków – Ciepła Strona Miasta

  Plik do pobrania        
rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2007-02-02 14:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2023-11-16 11:39:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki