Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Miasta

Funkcję Skarbnika Miasta sprawuje mgr Anna Wilczyńska
Tel: (029) 6795421

Zadania Skarbnika Miasta:

Skarbnik Miasta zapewnia w szczególności:
sprawne funkcjonowanie Wydziału Realizacji Budżetu Urzędu Miasta oraz nadzoruje działalność wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie finansów publicznych, bez względu na przyjęte przez nie formy finansowo-organizacyjne.

Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

Wytworzył:
Udostępnił:
Modzelewska Ania
(2003-06-28 13:07:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-15 15:38:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki