☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Druk do pobrania
zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) rodzaj imprezy

c) data imprezy

d) pełnomocnicy
Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym wraz z dokonaną opłatą za korzystanie z zezwolenia.


Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)
Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Miasta lub rachunek Urzędu Miasta.
Nr rachunku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
BS w Ostrowi Mazowieckiej 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Gospodarczego
, pokój 7 tel. 29 679 54 43.
 

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu w wyjątkiem piwa
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

 

Wytworzył:
Danuta Dobkowska
Udostępnił:
Radosław Pszczółkowski
(2004-01-30 12:34:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Grochowski
(2020-01-20 12:51:09)

 
 
liczba odwiedzin: 7303513

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X