Podatek leśny od osób prawnych

      Podatek leśny od osób prawnych


1. Wymagane dokumenty:

    Wypełniony formularz deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami (ZDL-1) i (ZDL-2)

2. Miejsce złożenia dokumentów:

    Kancelaria Urzędu - pokój Nr 1 w godzinach 8.00-16.00

3. Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019, poz.888)

4. Podatek leśny:

w roku 2024 wynosi:

   - 72,0346 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P.2023. poz.1130)

w roku 2023 wynosi:

   - 71,0996 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.2022. poz.996)

w roku 2022 wynosi:

    - 46,6972 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P.2021 poz.950)

w roku 2021 wynosi:

    - 43,3048 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P.2020 poz.983)

w roku 2020 wynosi:

     - 42,7328 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (M.P.2019, poz.1018)

w roku 2019 wynosi:

      - 42,2356 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P.2018, poz.1005)

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za posrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – insp. ds. wymiaru podatków i opłat (pokój nr 12)

7. Terminy płatności podatku leśnego:

31 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia.

8. Termin składania deklaracji do 31 stycznia

9. Wpłaty można dokonać na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr  44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 12:47:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2023-12-08 10:48:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki