☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości

Zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego opiniowana jest w trakcie postępowania o podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

Przy wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału działki:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału działki /wniosek pdf, doc/.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
  2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
  3. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy określonej w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. nr 268 z 2004 roku poz. 2663 ) oraz zawierający elementy określone w § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka – pok. 1.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,
 • wydanie w formie postanowienia opinii o zgodności zaproponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111,

tel. 29 679 54 34.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. )

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 09:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:16:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1581981