Wydawanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta /wniosek pdf lub doc /. 

 

Opłaty:

1.Opłata skarbowa :

- od wypisu:

a) do 5 stron - 30 zł,

b) powyżej 5 stron - 50 zł

- od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie A4 - 20 zł,

b) nie więcej niż 200 zł.

   ( ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj.Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 )

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta – pok.1

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- do 30 dni .

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111,

tel. 29 679 54 34.

 Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami )

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 09:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2021-12-07 11:49:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki