Udostępnienie do wglądu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta

 

Wymagane dokumenty :

- nie wymagane

 

Opłaty :

    - bez opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów :

             -

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

- na bieżąco

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

pok. 111

tel. 29 679 54 34

 

Tryb odwoławczy :

- nie przysługuje

 

Podstawa prawna :

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami )

Wytworzył:
Krzysztof Figiel
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-27 09:29:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-08-30 12:21:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki