☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie aktu urodzenia

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

 • wniosek do wypełnienia znajduje się w informacji Urzędu Miasta,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dowody osobiste rodziców- do wglądu,

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

 • zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego wydawany z urzędu (1 szt.), po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Akt urodzenia dziecka oraz odpisy sporządzane są niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenie urodzenia odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 66, tel. 029-6795437, 39 lub 77.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Mazowiecki adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki pl. Bankowy 1/3, 00-950 Warszawa

 • odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowi Mazowieckiej

 • termin do wniesienia odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

SPRAWĘ PROWADZI:

 • Zastępca Kierownika Grażyna Reluga

 • Zastępca Kierownika Beata Rewkowska

INFORMACJI UDZIELA:

 • Zastępca Kierownika Grażyna Reluga

 • Zastępca Kierownika Beata Rewkowska

 • Pracownicy ds.rejestracji stanu cywilnego

DODATKOWE INFORMACJE:

 • do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani matka lub ojciec dziecka.

 • dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej,

 • rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia – opłata skarbowa 11 zł,

 • urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia lub 3 dni, jeżeli dziecko urodziło się martwe,

 • Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia i wybiera dziecku imię z urzędu,

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r.,

poz. 463 ze zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600

- wtorek – 800-1800


 

 

Wytworzył:
Wanda Wiśniewska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Zadroga Jolanta
(2020-11-10 10:20:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219