Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

 

 

 

 

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,
t.j. Dz.U. z 2014 poz. 782)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria - pokój nr 6

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział odpowiedzialny za zakres informacji podanych w skierowanym wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., t.j. Dz.U. z 2014 poz. 782
Wytworzył:
Brygida Mościcka
Udostępnił:
ania ania
(2007-03-05 14:12:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2020-01-23 10:50:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki