Zezwolenie na świadczenie usług

 

 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:


1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 107 złotych
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107 złotych
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 złotych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z załącznikami

Opłata:
Nie ma opłat za wniosek
Opłatę za wydanie zezwolenia lub decyzji (na podstawie art. 1, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej) należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej - Oddział BS w Ostrowi Mazowieckiej - 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, pokój nr 6

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 7 tel. (29) 679 54 50 wew. 438

Podstawa prawna:
1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)


 

 

Wytworzył:
Jan Pskiet
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-02-24 11:34:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2020-01-20 14:19:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki