☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się wyłącznie drogą elektroniczną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej zwanej dalej „CEIDG”.
CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister właściwy do spraw gospodarki.
Osoba fizyczna rejestrująca indywidualną działalność gospodarczą wypełnia papierowy lub elektroniczny formularz CEIDG-1, który składa w dowolnym Urzędzie Gminy.
Wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej wypełniony, opatrzony podpisem złożony osobiście lub przez pełnomocnika w wybranej gminie zostanie przekształcony we wniosek elektroniczny i przesłany do CEIDG najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej wypełniony, opatrzony podpisem poświadczony notarialnie może być przesłany listem poleconym do gminy.
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Strona internetowa: www.ceidg.gov.pl – instrukcja wypełniania wniosku o wpis do CEIDG.

Wytworzył:
Danuta Dobkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-20 10:29:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218