☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie obiektu hotelarskiego do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. Druk do pobrania
2. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu.

3. Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu jest złożenie zgłoszenia innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie.

4. Przedsiębiorca zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

5. Ewidencja jest jawna w części dotyczącej wpisu do karty ewidencyjnych obiektów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje:

1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty w których świadczone są usługi noclegowe a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm. ).

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).

 
Wytworzył:
Danuta Dobkowska
Udostępnił:
Pszczółkowski Radosław
(2004-01-30 12:25:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-20 10:40:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389