Ostrów Mazowiecka, 29 listopada 2010r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję


I sesję Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
VI kadencji 2010r. -2014r.,

która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010r. / środa / o godz. 13:00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66

 

Proponowany Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Ustalenie Porządku Obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o stanie miasta.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Miasta
                                                                          V kadencji

                                                                         Krzysztof Laska
 

Wytworzył:
Krzysztof Laska
Udostępnił:
Duda Michał
(2010-11-29 14:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2010-11-29 14:08:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki