Zapraszam do wzięcia udziału w obradach
II sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka VI kadencji 2010r. -2014r.,
która odbędzie się w dniu
 13 grudnia 2010r. / poniedziałek  / o godz. 1400,

 

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66
 
 
 

 
Proponowany Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta. 

2.     Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

3.     Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych i wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

4.     Sprawy różne.

5.     Zakończenie obrad.

 Protokół z I sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.
 
Przewodnicząca Rady Miasta 
Hanna Zofia Sasinowska

 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Duda Michał
(2010-12-09 13:36:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2010-12-09 13:44:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki