Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:39:17 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dokument HTML 2024-07-12 15:38:24 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:38:24 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:35:57 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:33:43 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dokument HTML 2024-07-12 15:33:30 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:33:30 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dokument HTML 2024-07-12 15:33:09 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:33:09 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dokument HTML 2024-07-12 15:32:53 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:32:53 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta dokument HTML 2024-07-12 15:32:29 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:32:29 MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody i montażu obudowy studziennej na terenie nieruchomości o nr ew. 943/2, obręb Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:30:13 UTWORZENIE
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji CNG do tankowania pojazdów wraz z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na terenie nieruchomości o nr ew. 2828/1 ul. Brokowska 37 w miejscowości Ostrów Mazowiecka element menu 2024-07-12 15:25:41 MODYFIKACJA