Nazwa Typ Data Operacja
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg na Odławianie bezpańskich psów na terenie miasta Ostrów Maz. element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg na prowadzenie szaletu miejskiego przy ulicy 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej . element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg na adaptacje poddasza w Ratuszu element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg Miejską komunikację zbiorową element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Różańska element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg na Pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg na Remont pomieszczeń Centrum Wolontariatu i Integracji Społecznej. element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA
Przetarg nieograniczony na Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka element menu 2007-12-20 08:36:51 MODYFIKACJA