Nazwa Typ Data Operacja
Ogłoszenie o terminie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
KOMUNIKAT w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach. element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu. element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Informacja dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Ogłoszenie Społecznego Komitetu Rekonstrukcji Pomnika Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obsługi Rady Miasta element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA
Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 66 wywieszono wykaz element menu 2007-12-24 10:35:53 MODYFIKACJA