Ostrów Mazowiecka,        lipca 2012r.

A-1-0057.9.2012

Informacja

o pracy Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

jako organu wykonawczego miasta

w okresie między XXIII a XXIV sesją Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Burmistrz Miasta, jako jednoosobowy organ wykonawczy miasta wydał następujące Zarządzenie :

 1. Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej dotyczącej czynszu za lokal mieszkalny oraz w sprawie umorzenia odsetek naliczonych od uregulowanych należności dotyczących czynszu za lokal mieszkalny oraz w sprawie odmowy umorzenia odsetek od zadłużenia dotyczącego czynszu za lokal mieszkalny w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej dotyczącej czynszu za lokal mieszkalny oraz w sprawie umorzenia odsetek naliczonych od uregulowanych należności dotyczących czynszu za lokal mieszkalny oraz w sprawie odmowy umorzenia odsetek od zadłużenia dotyczącego czynszu za lokal mieszkalny w Ostrowi Mazowieckiej.
 3. Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia odsetek naliczonych od uregulowanych należności dotyczących czynszu za lokal mieszkalny w Komorowie.
 4. Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.
 5. Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z częściami wspólnymi budynku oraz ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z tego lokalu.
 6. Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z częściami wspólnymi budynku oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

Narada Nr 56 z dnia 10 lipca 2012 roku.

 1. Omówiono kwestie związane z planowaną zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w zakresie merytorycznej działalności poszczególnych wydziałów. Po opracowaniu szczegółów burmistrz podejmie stosowne zarządzenie.
 2. Kolejny raz omówiono sprawę obniżenia kosztów energii elektrycznej dla miasta i podległych mu jednostek. W związku z tym ustalono w tej sprawie spotkanie z naczelnikami, kierownikami Urzędu Miasta oraz dyrektorami podległych jednostek na dzień 11 lipca br.

Narada Nr 57 z dnia 12 lipca 2012 roku.

 1. Postanowiono przeznaczyć 2500,-zł  na zakup koszulek dla uczestników / z terenu miasta/ 28 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę .
 2. Postanowiono przeznaczyć 1000,-zł  na dofinansowanie kosztów  wyżywienia uczestników obozu naukowego z Gimnazjum Publicznego Nr 1
 3. Omówiono kwestie  organizacyjne  związane ze zmianą siedziby MZOJO.

Dnia 9 lipca br. burmistrza odbył spotkanie z Dyrektorem Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z działaniami w zakresie osuszania murów budynku Urzędu Miasta oraz działaniami ukierunkowanymi na racjonalne zagospodarowanie pomieszczeń ratusza.

Dnia 13 lipca i 18 lipca br. burmistrz wziął udział w spotkaniu „Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska”, które odbyło się w Małkini z udziałem wójtów innych gmin.

Sporządziła :

Karolina Krajewska sam. ref. ds. obsługi Rady Miasta

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-07-31 12:50:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-03-06 10:15:40)