Ostrów Mazowiecka,        września 2012r.

 A-1-0057.14.2012

 

Informacja o pracy Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

jako organu wykonawczego miasta

w okresie między XXIX a XXX sesją Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Burmistrz Miasta, jako jednoosobowy organ wykonawczy miasta wydał następujące Zarządzenia:

 

  1. Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków  na zadania zlecone z zakresu administracji i administracji rządowej.

 

  1. Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 17 września 2012r. w sprawie powołania komisji stypendialnej.

 

I Narada Nr 62 z dnia 18 września 2012 roku.

 

  1. Postanowiono dofinansować w kwocie 450 zł. wyjazd integracyjny dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej do stadniny koni w Ugniewie.

 

  1. Omówiono uregulowania prawne w zakresie przechowywania  w Urzędzie Miasta dokumentacji archiwalnych, prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz prowadzenia kancelarii tajnej.

 

  1. Omówiono kwestie związane z wdrożeniem nowego Regulaminu Zamówień i Zamówień Publicznych  w Urzędzie Miasta. Poddano pod rozwagę to, aby również jednostki organizacyjne miasta korzystały z w/w regulaminu.        

 

Sporządziła :

Karolina Krajewska sam. ref. ds. obsługi Rady Miasta

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2012-09-30)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-01-13 08:52:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-03-06 10:15:40)