Ostrów Mazowiecka, dnia 09 września 2015r.

AB.6740.6.5.2015

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 ze zmianami), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego Nr 1/2010 z dnia 15 lutego 2010r., zawiadamiam, że w dniu 31.07.2015r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej, na działkach nr ew. 4077/6, 4077/7, 4566/2, 4542/11, 4566/1, 4565/1, 4565/2, 4567/13, 4567/15, 4567/3, 4542/12, 4542/9, 4543, 4547/4, 4586/1, 4588/3, 4585, 4589/1, 4590/3, 4570/5, 4591/3, 4571/3, 4572/10, 4573/1, 4574/32, 4574/30, 4592/40, 4574/16, 4575/18, 4575/19, 4574/17, 4587/1 w obrębie ew. Ostrów Mazowiecka, w jednostce ewidencyjnej Ostrów Mazowiecka.

 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb ew. Ostrów Mazowiecka):

1. Działki pasów drogowych:

4077/6, 4565/1, 4565/2, 4567/3, 4542/9, 4543, 4547/4, 4587/1, 4586/1, 4585, 4589/1, 4574/17, 4575/19, 4592/40, 4574/16, 4575/18.

 

2. Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 

 Pow.

 działki

 w [ha]

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczaso-wych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy

prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

 

 Pow. działki w [ha]

przechodząca na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

 

1.

4566

0,2582

4566/3

4566/1

4566/2

0,0012

0,0012

 

 

2.

4567/1

2,5708

4567/14

4567/13

0,2414

 

 

3.

4567/5

0,8106

4567/16

4567/15

0,1547

 

 

4.

4588/1

0,4798

4588/4

4588/3

0,0242

 

 

5.

4590/1

1,6008

4590/4

4590/3

0,0677

 

 

6.

4591/1

1,3691

4591/4

4591/3

0,0405

 

 

7.

4574/14

0,0852

4574/31

4574/30

0,0024

 

 

 8.

4573

1,0570

4573/2

4573/1

0,0094

 

 

9.

4572/2

0,3612

4572/11

4572/10

0,0063

 

 

10.

4571/2

0,4937

4571/4

4571/3

0,0051

 

 

11.

4570/4

0,4576

4570/6

4570/5

0,0020

 

 

12.

4077/3

0,1648

4077/8

4077/7

0,0076

 

 

13.

4574/15

0,0284

4574/33

4574/32

0,0066

 

 

14.

4542/10

2,4636

4542/13

4542/14

4542/11

4542/12

0,1994

0,0006

 

                   

 

            Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

            Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon (29) 645 71 34, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

            Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. STAROSTY

/-/ Stanisława Figaj

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

Wytworzył:
Stanisława Figaj
(2015-09-09)
Udostępnił:
Duda Michał
(2015-09-14 13:46:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2015-09-14 13:49:38)