Ostrów Mazowiecka, dnia 18.03.2016r.

AB.6740.6.7.2015

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23), zawiadamiam, że w dniu 2016-02-19 (po zmodyfikowaniu wniosku z dnia 2015-10-27) zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kameralnej od km 0+000 do km 0+252 (kilometraż projektowy) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą dojazdową KDD-300 od km 0+000 do km 0+011 (kilometraż projektowy), rozbudową skrzyżowania z ulicą Artyleryjską od km 0+000 do km 0+037 (kilometraż projektowy), przebudową infrastruktury oraz budową odwodnienia - na działkach nr ew. 734/1, 841, 700/2, 701, 700/1, 726, 857/9, 857/5, 856/30, 703/3, 705/1, 707/1, 709/1, 716/1, 703/6, 718/8, 868/13, 718/6, 718/4, 718/2, 868/4, 868/7, 868/9 w obrębie ewidencyjnym Ostrów Mazowiecka

 

Wykaz działek pod realizację drogi (obręb Ostrów Mazowiecka):

1. Działki pasów drogowych: 734/1, 841, 700/2, 701, 700/1, 726, 857/9, 857/5, 856/30

 

2. Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 

Pow.

 działki

 w [ha]

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

 Pow. działki

w [ha]

przechodząca na rzecz

 Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

703/2

0,1137

703/5

703/3

703/6

0,0027

0,0016

2.

705

0,6678

705/2

705/1

0,0045

3.

707

0,6094

707/2

707/1

0,0026

4.

709

0,8830

709/2

709/1

0,0061

5.

716

0,1799

716/2

716/1

0,0045

6.

718/5

0,1194

718/7

718/8

0,0012

7.

868/12

2,0263

868/14

868/13

0,0136

 

3. Działki przewidziane pod pas drogowy,podziały zrealizowane we wcześniejszym etapie :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 

Pow.

 działki

 w [ha]

1.

718/6

0,0192

2.

718/4

0,0063

3.

718/2

0,0064

4.

868/4

0,0069

5.

868/7

0,0030

6.

868/9

0,0032

 

            Projekt podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

            Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon (29) 645 71 34, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

            Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY

/-/ Stanisława Figaj

Naczelnik Wydziału architektury i Budownictwa

Wytworzył:
Stanisława Figaj
(2016-03-18)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-03-23 15:21:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:34)