Zarządzenie Nr 95/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2  w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 63 ust. 1, 10, 21  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powierzam pani Beacie Annie Grochowskiej stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Zwycięstwa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-07-03)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-07-03 15:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-07-03 16:00:13)