Zarządzenie Nr 111/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Anny Bartkiewicz zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 1;

2) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Anny Agnieszki Bloch zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 2;

3) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Izabeli Wesołowskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 3;

4) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Ewy Agaty Ślepowrońskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 4;

§ 2. 

Tryb działania komisji egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-07-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-09-03 15:57:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-09-03 15:58:51)