Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."

 

 

       Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/244/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na mocy Zarządzenia nr 162/2018 z dnia 14.11.2018 roku w dniach 14.11. - 23.11.2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje. Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. W czasie trwania konsultacji tj. w dniach 14.11. - 23.11.2018 roku do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka nie wpłynęła żadna opinia.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-11-29)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2018-11-29 15:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2018-11-29 15:27:23)