Ostrów Maz. 10.12.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Malowanie klatki schodowej, wymianę drzwi wewnętrznych oraz wykonanie barierki metalowej na korytarzu w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”


Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm.) , informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:
1. Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Dyoniziak 07-300 Ostrów Mazowiecka, Ugniewo ul. Słoneczna 16.


W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.
Dziękujemy za złożenie oferty.

Wytworzył:
(2018-12-10)
Udostępnił:
Duda Michał
(2018-12-20 11:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2018-12-20 11:58:12)