Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodn

Ostrołęka, dnia 23 listopada 2018 r.   

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE                                                                                                                   WODY POLSKIE

 

znak: BI.ZUZ.5.421.240.2018 Ł.B.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę 8 sztuk studni chłonnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach przebudowy drogi dojazdowej ul. Artyleryjskiej w mieście Ostrów Mazowiecka.

               

  Z UP. DYREKTORA                

/-/                               

Łukasz Budniak                  

z-ca Dyrektora                  

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

T. 29 760 32 26 • F. 29 760 46 57 • E. zz-ostroleka@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wytworzył:
Łukasz Budniak
(2018-11-23)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-01-04 10:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)